Internetová poradna » Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150096
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Postoupení smlouvy
Text dotazu: existije postoupení smlouvy?
Vloženo: 22. února 2015, 18:04 hod.
Odpověď na dotaz: Postoupení smlouvy je zcela novým institutem v občanském zákoníku. Předcházející úprava znala pouze postoupení cestovní smlouvy, popřípadě smlouvy s obchodním zástupcem. Dříve bylo možné převést pouze práva (pohledávky) nebo povinnosti (dluhy). Nyní zákon výslovně dovoluje převod všech práv a povinností. Postoupení smlouvy vychází z toho, že závazek vyjadřuje hospodářskou hodnotu, která může být zobchodována. Postoupení nesmí vylučovat povaha smlouvy, například smlouva o namalování portrétu. Lze postoupit smlouvu s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Dále je nutný souhlas postoupené strany a od vyjádřeného souhlasu je smlouva vůči ní účinná. Poustoupit smlouvu lze ústně, ale v případě postoupení smlouvy věcného práva k nemovitosti se vyžaduje písemná forma.
Odpovězeno: 24. února 2015, 21:18 hod.

|