Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150097
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Převzetí a přistoupení k dluhu.
Text dotazu: Jaký je rozdíl mezi převzetím a přistoupením k dluhu?
Vloženo: 22. února 2015, 18:09 hod.
Odpověď na dotaz: Rozdíl mezi instituty převzetím dluhu a přistoupením k dluhu je zásadní jak pro věřitele, tak pro dlužníka. Převzetí dluhu je ujednání mezi dlužníkem a tím, kdo jeho dluh přejímá. Přejímatel tak vstupuje do postavení dosavadního dlužníka. K převzetí dluhu je zapotřebí souhlasu věřitele. Výhodnějším institutem pro věřitele je přistoupení k dluhu. Důvodem je, že nový dlužník se stává dlužníkem vedle původního dlužníka a jsou spolu zavázáni společně a nerozdílně. Pozor na odlišnosti mezi převzetím dluhu a ručením. Převzetím dluhu přejímatel rovnou vstupuje do postavení dlužníka, zatímco ručitel ručí za splnění dlužníkovy povinnosti a pro případ, že ji nesplní, je na něm, aby plnil.
Odpovězeno: 24. února 2015, 21:19 hod.

|