Internetová poradna » Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150100
Sekce dotazů: Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Nejsem si jistý, jestli je syn můj...
Text dotazu: Nejsem si jistý, jestli je syn můj...
Musím se nakonec rozhodnout sám a je to také morální problém, ale jak to je nyní s popřením otcovství, když má muž pochybnosti?
Vloženo: 23. února 2015, 22:59 hod.
Odpověď na dotaz: Od 1. 1. 2014 platí nový Občanský zákoník, v němž došlo v této problematice ke změně, byla prodloužena lhůta k popření otcovství. Podle dřívějšího Zákona o rodině mohl otec popřít u soudu otcovství do tří let od narození dítěte. Nově je tato lhůta šest let (§ 785 NOZ), otec tedy může u soudu popřít své otcovství až do šesti let věku dítěte, které se narodilo jeho manželce či přítelkyni. Přitom platí, že otcovství se musí popřít do šesti měsíců ode dne, kdy začal mít otec pochybnosti, zda je dítě jeho.
V některých případech lze popřít otcovství i po šestileté lhůtě. To je řešeno v § 792 NOZ: „Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.“ O této věci tedy rozhodne soud.
Odpovězeno: 26. února 2015, 23:36 hod.

|