Internetová poradna » Výživné (alimenty), Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150101
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Dluh na výživném před 4 lety a promlčení
Text dotazu: Dluh na výživném
Bývalý partner dceři nyní 22 leté dluží na výživném. Výživné již nepobírá, nechodí již do školy. Dluh byl uznán soudně před 4 lety a otec dostal podmínku. Dluh nesplatil celý a již neplatí. Je dluh promlčený?
Vloženo: 23. února 2015, 23:06 hod.
Odpověď na dotaz: jestliže byl dluh uznán rozhodnutím soudu, tak běží nová promlčecí lhůta, která je desetiletá. Jestliže tedy existuje nějaký rozsudek, který uvádí, že žalovaný je povinen zaplatit Vaší dceři určitou částku (pravděpodobně i s úroky z prodlení), je na místě dluh vymáhat nějakým ze způsobů vymáhání pohledávek. Takovou žalobu musí podat již zletilá dcera sama.
Odpovězeno: 24. února 2015, 21:29 hod.

|