Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150103
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Odpovědnost jednatelů při úpadku společnosti
Text dotazu: Odpovědnost jednatelů při úpadku společnosti
Vloženo: 24. února 2015, 00:03 hod.
Odpověď na dotaz: Podle § 62 odst. 1 zákona o obchodních korporací platí, že pokud je rozhodnuto o úpadku s. r. o. (insolvenční řízení přitom není zahájeno na návrh této s. r. o., ale na návrh jiné osoby), může insolvenční správce vyzvat jednatele, aby vydali prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Podmínkou pro uvedenou možnost přiznanou insolvenčnímu správci je, že jednatelé věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Podle § 62 odst. 3 se uvedené omezení vztahuje i na bývalé jednatele, tedy na jednatele, kteří byli jednateli v okamžiku, kdy měly být činěny kroky k odvrácení úpadku. Podle § 68 ZOK se jednatel při úpadku společnosti může dostat do postavení ručitele, pokud tak na návrh insolvenčního správce rozhodne soud. Tato úprava se (stejně jako § 62 odst. 1 ZOK) použije, pokud jednatelé věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Toto riziko ručení nehrozí tomu jednateli, který byl do funkce ustanoven za účelem odvrácení úpadku či jiné nepříznivé hospodářské situace společnosti a svou funkci vykonává s péčí řádného hospodáře.
Odpovězeno: 27. února 2015, 00:12 hod.

|