Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160266
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Rozvod bez mé účasti u soudu?
Text dotazu: Dozvěděl jsem se od své manželky, se kterou už rok nežijeme společně a každý máme již jiné partnery, že podala žádost o rozvod už koncem roku 2015. Avšak prý schválně uvedla špatnou doručovací adresu na mou osobu, aby rozvod proběhl bez mé osoby. Ale pokud se nedostavím k soudu, platím přece pokutu? A můžou nás rozvést i beze mne, aniž bych to tušil? Vůbec nevím, jak zjistit, zda nějakou žádost o rozvod podala či nikoli. Jak to mohu zjistit? Navíc je možnost, že tu žádost mohla podat v Ostravě, kde má stále trvalé bydliště, i když bydlí v Praze.
Vloženo: 15. června 2016, 18:02 hod.
Odpověď na dotaz: Věcně a místně příslušný soud, který rozhoduje o rozvodu manželství je soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé společné bydliště, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Uvedením špatné adresy by si manželka příliš nepomohla, soud má přístup do evidence obyvatel a z této evidence by soud zjistil, kde se zdržujete (za předpokladu, že se skutečně zdržujete ve svém trvalém bydlišti). Tak podejte vy návrh na rozvod manželství, přeci nedává smysl setrvávat v manželství, když máte oba dva jiné partnery, přičemž ale stále existuje vaše SJM a nabytý majetek nabýváte tedy s vaši manželkou a nikoliv do výlučného vlastnictví, to samé je i s dluhy.
Odpovězeno: 24. června 2016, 13:52 hod.

|