Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Společnosti, s.r.o., spolky, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160280
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Společnosti, s.r.o., spolky, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): s.r.o. a exekuce soukromého majetku
Text dotazu: Založil jsem si s.r.o. a chtěl bych se zeptat, kdyby nastal problém např. s finančním úřadem, zda mi mohou zasáhnout do mého soukromého majetku a nebo bankovního účtu,
Vloženo: 28. června 2016, 19:56 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud se jedná o úpadek s.r.o., kde je váš jste jediným společníkem a jednatelem, tak obsahem majetkové podstaty v IS (ze které budou uspokojování věřitelé) bude pouze majetek této společnosti a nikoliv majetek váš, který má ve vlastnictví jako fyzická osoba. Ale pouze za předpokladu, že jako jednatel společnosti splníte včas svoji povinnost k podání insolvenčního návrhu na tuto společnost a nečinil kroky vedoucí k úpadků této společnosti, či k vyvádění majetku z této společnosti s úmyslem poškodit její věřitele a řádně hospodařil s majetkem společnosti. Pokud je tedy společnost již nyní ve stavu úpadku, doporučuji co nejdříve vyhledat služeb advokáta se specializací na insolvenční právo a přistoupit k podání insolvenčního návrhu, aby jste tak předešel možným negativním důsledkům.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 7. července 2016, 17:12 hod.

|