Internetová poradna » Pronájem realit, Finance

Jméno a příjmení: Blanka Mikolášová
ID dotazu: 20150107
Sekce dotazů: Pronájem realit, Finance
Předmět dotazu (nadpis): info o vratné kaucvi
Text dotazu: Jak mám donutit majitelku bytu o předložení ročného vyúčtování?
Vloženo: 24. února 2015, 22:47 hod.
Odpověď na dotaz: Není jasné o jaký byt jde, jestli byt v OV nebo družstevní a jestli máte o vyúčtování nějakou zmínku v nájemní (podnájemní) smlouvě. Vyúčtování by se řídilo podle platného ustanovení ve smlouvě. Obecně v každém případě máte nárok o předložení podrobného a přehledného vyúčtování. Doporučuji poslat majitelce písemnou žádost o toto předložení vyúčtování služeb dle nového zákona č. 67/2013 Sb.
Zákon upravuje výčet služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, principy stanovení záloh na služby, jejich změny, rozúčtování nákladů, lhůty pro zpracování vyúčtování a vypořádání přeplatků či nedoplatků z tohoto vyúčtování. Hlavním principem zákona je jeho důraz na dohodu stran, přičemž pokud k dohodě nedojde, stanovuje způsoby řešení. Z tohoto principu jsou však stanoveny následující výjimky. Jedná se zejména o jednoznačně stanovené lhůty pro vyúčtování, zaslání připomínek (reklamací) k tomuto vyúčtování, vypořádání nedoplatků a přeplatků a stanovení sankcí za neplnění povinností ze strany poskytovatele a příjemce.
Vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby se provádí za zúčtovací období (nejčastěji kalendářní rok). Protokol o vyúčtování je nutné příjemci služeb doručit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Nejčastějším termínem tak bude 30. 4. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, který je dotčeným zúčtovacím obdobím.
Pro doplnění: Novinkou v oblasti poskytování a vyúčtování služeb je možnost po vzájemné dohodě sloučit částku za služby a nájemné do samotné paušální částky nebo ujednat jako samostatnou paušální platbu za poskytované služby. Platby za poskytované služby se pak nevyúčtovávají. Možnost sjednat úhradu za služby paušální částkou však neplatí pro následující případ: u nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod, přičemž platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.
Odpovězeno: 28. února 2015, 22:12 hod.

|