Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160309
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): soud příslušný pro rozhodování o rozvodu manželství
Text dotazu: Podala jsem dne 8.3. 2016 žádost o rozvod sporný, manžel odmítl dohodu, u soudu v Litoměřicích, kam spadá trvalým bydlištěm žalovaný. Dnes jsem se informovala na soudní podatelně,zda máme konečně stanovené datum stání. Bylo mi řečeno, že rozvod podstupují soudu pro Prahu 8, kde mám trvalé bydliště já, protože si manžel nevyzvedl výzvu od soudu v Litoměřicích. Co mám dělat, pokud se tato situace bude opakovat a on si odmítne soudní obsílku opět přebrat? Nežijeme spolu od svatby a nikdy jsme neměli společné trvalé bydliště. Snad je má otázka k pochopení...... Prostě být vdaná za někoho, kdo manželství netoleruje a bojkotuje, i z hlediska finančního, se mi zdá absurdní.
Vloženo: 17. července 2016, 19:42 hod.
Odpověď na dotaz: Soudem příslušným k řízení a rozhodnutí o rozvodu manželství je soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště a to za předpokladu, že alespoň jeden z manželů žije v době podání návrhu na rozvod v obvodu tohoto soudu. Pokud by výše uvedená podmínka nebyla splněna, byl by místně příslušný soud v jehož obvodu má bydliště žalovaný a pokud by nebylo možné soud určit podle tohoto hlediska, pak by se jednalo o soud v jehož obvodu má své bydliště žalobce. Je tedy zřejmé, že v případě rozvodu není striktně a nezměnitelně dána přesná příslušnost soudu. Záleží spíše na tom, jak je návrh na rozvod, resp. žaloba o rozvodu manželství pojata a kde účastníci v době podání žijí. Návrh na rozvod je tak vždy dobré mít kvalitně a dobře zpracováno a adresovat ho místně příslušnému soudu. Kvalitní návrh na rozvod totiž může manželům či jednomu z nich výrazně urychlit celé rozvodové řízení a pomoci soudci s co nejrychlejším vydání rozsudku o rozvodu manželství.
Odpovězeno: 21. července 2016, 23:23 hod.

|