Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160360
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jaké jsou podmínky přepisu domu na syny
Text dotazu: V dvougeneračním rodinném domku bydlí rodiče, nezletilé dítě a dva zletilí synové. Rodiče však nemají takové příjmy, aby pokryli veškeré náklady a ještě jim zbylo na životní potřeby. Pobírají invalidní důchody a příjem z brigády. Problémem však je, že dům je jejich, a tedy nemají nárok na jakékoliv příspěvky od státu, protože mají majetek, který můžou prodat“. Je možné, že rodiče darovací smlouvou přepíši dům na jednoho ze synů, ten z domu udělá bytovou jednotku.
Vloženo: 9. srpna 2016, 18:09 hod.
Odpověď na dotaz: Rodiče mohou darovací smlouvu darovat dům synovi a nebudou muset platit žádné daně, kromě daně z nabytí nemovité věci. Následně syn by měl zřídit rodičům užívací právo, které má povahu věcného břemene nebo uzavře s rodiči nájemní smlouvu.
Odpovězeno: 20. srpna 2016, 13:30 hod.

|