Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160374
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Jediný jednatel si podepsal pracovní smlouvu
Text dotazu: Jednatel společnosti si sjednal v roce 2000 prac. smlouvu jako zaměstnanec společnosti na pracovní. Je ve smlouvě podepsán jako zaměstnanec i jako jediný jednatel firmy. Letos byla vznesena námitka na neplatnost smlouvy. Je skutečně takto uzavřená pracovní smlouva neplatná?
Vloženo: 20. srpna 2016, 13:21 hod.
Odpověď na dotaz: Touto otázkou se zabýval několikrát i Nejvyšší soud a v několika svých rozhodnutích (sp. zn. 21 Cdo 1634/2004 ze dne 4. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 3014/2007 ze dne 19.8.2008) dospěl k závěru, že tento postup není možný a takto uzavřená pracovní smlouva by byla neplatná. Nejvyšší soud v takovém jednání shledal rozpor s ustanovením § 242 odst. 1 písm. a) starého zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb., tento zákon byl účinný do konce roku 2006), že neplatný je takový právní úkon, který se svým obsahem nebo účelem příčí zákonu nebo jej obchází nebo se jinak příčí zájmům společnosti. Rozpor se zákonem soud shledal v rozdílnost zájmů zaměstnavatele a zaměstnavatele, s nimiž každá strana do PP vstupuje – pracovní poměr je specifický zvláštním postavením zaměstnance jako smluvní strany, přičemž obě strany se při vstupu do smluvního vztahu snaží sjednat smlouvu pro sebe co nejvýhodnější.
Odpovězeno: 26. srpna 2016, 17:56 hod.

|