Internetová poradna » Daňové dotazy, Práce, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160379
Sekce dotazů: Daňové dotazy, Práce, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Práce v důchodu a zvýšení výplaty důchodu
Text dotazu: Jdu do starobního důchodu a zároveň budu nadále pracovat jako zaměstnanec. Za každý rok, který jako zaměstnanec odpracuji, mám prý zažádat o zvýšení důchodu. Jak se tato částka vypočítává, z čisté nebo hrubé roční mzdy?
Vloženo: 21. srpna 2016, 16:54 hod.
Odpověď na dotaz: Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost, mají možnost zažádat si o zvýšení důchodu. To činí za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšit si důchod se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud již dosáhli důchodového věku. Podmínkou je, aby důchodce skutečně odpracoval alespoň 360 kalendářních dnů. Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu mu vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Tato výdělečná činnost musí zakládat účast na důchodovém pojištění a hodnotí se doba odpracovaná až po 31.12.2009, také za výkon výdělečné činnosti nelze pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu považovat dobu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dobu neplaceného volna. Úpravu důchodu neprovádí ČSSZ automaticky, vždy je třeba o ní požádat a prokazuje se evidenčním listem důchodového pojištění, který si okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá od zaměstnavatele. U OSVČ vede potřebné údaje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.
Odpovězeno: 3. září 2016, 13:02 hod.

|