Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160471
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Jaká je daň při prodeji nemovitosti - vlastním ji půl roku.
Text dotazu: Jaká je daň ze zisku při prodeji nemovitosti - vlastním ji půl roku.
Lze do nákladů rekonstrukce započítat nejen fakturované práce, ale i práce provedené svépomocí? A mohu v daňovém přiznání uvádět nezdanitelnou položku příjmu a další odpočty? Jiný příjem nemám.
Vloženo: 16. října 2016, 14:28 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud se jedná o nemovitost sloužící k bydlení, nezahrnující nebytový prostor, a měla jste v ní bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než dva roky, je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu za předpokladu, že prostředky získané prodejem použijete na uspokojení bytové potřeby. Pokud nejsou příjmy z prodeje osvobozeny, lze jako výdaj uplatnit cenu, za kterou jste věc prokazatelně nabyla. V případě, že se zdaňuje část příjmů nepoužitá na bytové potřeby, lze uplatnit jen poměrnou část výdajů. Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje. K hodnotě vlastní práce se ale při stanovení výdajů nepřihlíží.
V daňovém přiznání můžete uplatnit nezdanitelné položky podle § 15 zákona o daních z příjmů s výjimkou úroků z úvěrů na financování bytových potřeb, kterou nelze uplatnit, protože nesplníte podmínku, že jste bytovou potřebu užívala po celé zdaňovací období, respektive ke konci zdaňovacího období (podrobněji § 15 zákona o daních z příjmů). Slevy na dani lze při splnění konkrétních podmínek uplatnit.
Odpovězeno: 22. října 2016, 15:03 hod.

|