Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160498
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): zaměstnavatel svévolně neplatil exekuci
Text dotazu: Zaměstnavatel stržené peníze na exekuci neodesílal,pak zaplatil nějakou sumu a poté svévolně přestal exekuci platit.O tom jsem se dozvěděla až náhodně,když jsem exekutorovi volala.Myslela jsem,že už částku budu mít zaplacenou a místo toho mi exekutor řekl,že mu žádné peníze nechodí.a jak to mám nyní řešit, protože naskákali úroky.
Vloženo: 27. října 2016, 15:00 hod.
Odpověď na dotaz: Plátce mzdy je povinen ze mzdy sraženou částku vyplatit exekutorovi podle doručeného exekučního příkazu.
Zároveň je v občanském soudním řádu (ust. § 292) stanoveno, že jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy povinného srážky řádně a včas, provede-li je v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplatí-li srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že nařízení výkonu rozhodnutí a nabylo právní moci, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy. Požadujte po zaměstnavateli náhradu škody (úroky nebo jiné náklady), podejte stížnost k soudu, který vede exekuční řízení.
Odpovězeno: 31. října 2016, 10:58 hod.

|