Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160499
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce na manželku po úspěšném oddlužení.
Text dotazu: V době kdy jsem podával návrh na oddlužení (nyní již skončilo) jsem byl ženatý, ale ještě nebylo možné podat návrh jako manželé. Tak jsem ho podal pouze já, protože manželka byla na mateřské dovolené a nesplňovala podmínky pro podání návrhu. Po skončení oddlužení jsem podal návrh na osvobození od placení pohledávek a soud rozhodl, se osvobozuje od placení pohledávek. Manželka byla u některých pohledávek jako spoludlužník a přišly nyní exekuční příkazy. Může exekutor vymáhat zbytek dluhu po manželce? Navíc v ex. příkazu jsou částky v plné výši jako bylo i před podáním návrhu na oddlužení a to jsem během oddlužení splatil 52%. A jsou k nim připočteny úroky i za dobu trvání oddlužení.
Vloženo: 27. října 2016, 15:09 hod.
Odpověď na dotaz: Vy jako dlužník nemusíte svým ručitelům a jiným osobám, které váš dluh zajišťovali (např. zástavní dlužníci) hradit po úspěšném oddlužení jejich regresní nároky vůči vám. Osvobozením od placení pohledávek ručitelů a jiných osob s právem postihu (podle ust. § 414 odst. 3 insolvenčního zákona) neznamená, že by tyto osoby byly rovněž osvobozeny od povinnosti hradit dluh věřiteli. Manželka nespadá ani do kategorie ručitelů, ale manželka je u některých pohledávek spoludlužníkem a odpovídá spolu s vámi "společně a nerozdílně". Jestliže manželka spolu s vámi nepodala společný návrh na insolvenci, může po ní jakožto po solidárním dlužníkovi požadovat věřitel úhradu té části pohledávky, která nebyla uspokojena v rámci insolvence i s úroky. U exekutora podejte návrh na částečné zastavení exekuce do částky, která byla věřiteli již uhrazena v rámci insolvence (52%) a doložte listinami.
Odpovězeno: 3. listopadu 2016, 15:32 hod.

|