Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160501
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): RD v Insolvenci chce koupit synovec, lze to?
Text dotazu: Je dům v insolvenci k prodeji a chce ho koupit synovec, má se napsat na soud že se jedná o prodej v rodině? nebo to je soudu jedno.
Vloženo: 27. října 2016, 15:23 hod.
Odpověď na dotaz: Synovec nemůže koupit RD jestliže je tento dům zapsaný v majetkové podstatě. I přesto za to nic nedáte, jestliže se synovec dotáže příslušného soudu, který vede insolvenční řízení, tak aby vydal usnesení po vyjádření věřitelského výboru jestli takový prodej povolí. Podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona lze povolil v odůvodněných případech výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jinak ale citace zákona: "Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil." Podle ust. § 295 odst. 1 insolvenčního zákona.
Odpovězeno: 31. října 2016, 11:11 hod.

|