Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160502
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Bude mít rozvod nějaký vliv na tu insolvenci?
Text dotazu: V roce 2015 nám s manželem byla schválena insolvence zpeněžením majetku. Doposud není dům prodán, chtěla bych se odstěhovat se synem, který navštěvuje střední školu ke své sestře a s manželem se rozvést. Bude mít rozvod nějaký vliv na tu insolvenci?
Vloženo: 28. října 2016, 12:27 hod.
Odpověď na dotaz: Žádný jestliže jde opravdu o zpeněžení majetku. Návrh na vypořádání společného jmění manželů lze podat po skončení manželství rozvodem do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. V rámci vypořádání společného jmění manželů se mimo jiné (pokud nebyly za trvání manželství nebo v souvislosti s ním uzavřeny jiné dohody o uspořádání a správě společného jmění) vzájemně vypořádávají nároky obou manželů na náhradu toho, co každý z manželů ze svého majetku vynaložil na společné jmění a naopak, co bylo ze společného vynaloženo na výlučný majetek jednoho z manželů. Pokud by tedy ve Vašem případě nebylo ani jednoho insolvenčního řízení a (pro zjednodušení jediná) pohledávka ze společného jmění manželů by se uspokojila z vašeho výlučného majetku, měla byste nárok na úhradu poloviny takové pohledávky v rámci vypořádání sjm, protože jste ze svého vynaložila dvakrát více. Insolvenční řízení však tuto situaci komplikuje. Můžete podle mého názoru teoreticky kdykoliv podat návrh na vypořádání společného jmění manželů ve spolupráci se svým insolvenčním správcem, který bude účastníkem místo Vás (na druhé straně bude účastníkem insolvenční správce bývalého manžela - viz ust. § 159 ins. zákona). Vypořádání bude řešeno jako incidenční spor insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že v sjm byl majetek a pohledávky ze sjm jsou již řešeny v obou insolvenčních řízeních, to však podle mého názoru nemá v tuto chvíli smysl.
Nemovitosti a případný další majetek se bude i nadále prodávat v rámci oddlužení, tak jak jej sepsal insolvenční správce. Majetek bude prodán, výtěžek použit na dluhy, následně můžete být osvobozeni od placení zbylých dluhů. Případný rozvod na rozhodnutí o osvobození nebo probíhající prodej nemá vliv. O rozvodu je třeba informovat insolvenčního správce.
Odpovězeno: 3. listopadu 2016, 15:43 hod.

|