Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160503
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Může dárce zrušit dárcovskou smlouvu
Text dotazu: Přítel je v IŘ, bratr mu poskytl dárcovskou smlouvu, tím bylo oddlužení schváleno (splátkový kalendář). Nyní má dobrou práci a vydělá si více a tím i splátky jsou vyšší. Lze požádat o zrušení povinnosti dárce?
Vloženo: 28. října 2016, 14:06 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud na straně dárce dojde k poklesu příjmů nebo nastane pro něj nečekaná finanční situace bylo by v rozporu s dobrými mravy po dárci plnění požadovat. Ale, že se dlužníkovy příjmy zvýšily není až tak přesvědčivý argument je otázkou ja se k tomu postaví insolvenční správce nebo věřitelé, aby to nepovažovali za nepoctivé jednání dlužníka. Na druhou stranu darovací smlouva je vztah mezi dárcem a obdarovaným, do kterého insolvenční soud ani správce nemohou zasahovat a svobodná vůle dárce, že někomu bude vypomáhat. Někteří ins. správci považují zrušení darovací smlouvy za neplatné a požadují po dlužníkovi, aby dar vymáhal. Dárce může vypovědět darovací smlouvu písemně s uvedením nějakého oprávněného důvodu. Tuto výpověď dlužník následně předloží insolvenčnímu správci a soudu.
Odpovězeno: 6. listopadu 2016, 08:25 hod.

|