Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160513
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Až zemřu chci aby RD dostaly mé vnučky.
Text dotazu: Od roku 2008 žiji již 8 let ve společné domácnosti se ženou rozvedenou, která má 4 plnoleté děti. Postavili dům, který chci, aby ho dostaly do vlastnictví mé vnučky a své družce chci v domě zajistit věcné břemeno doživotního užívání. Moje družka chce se mnou vstoupit do manželství. Na stavbě se výraznou měrou podílela na jejím dokončení, ale celou stavbu jsem investoval sám. Svou družku mám rád a nechtěl bych jí ublížit, jak se mám zachovat (závěť, předmanželská smlouva atd.)
Vloženo: 3. listopadu 2016, 15:12 hod.
Odpověď na dotaz: Využijte darování pro případ smrti, kdy v současnosti sepíšete se svými vnučkami darovací smlouvu pro případ vaší smrti, přičemž tato smlouva nabývá právních účinků až po vaší smrti, kdy vnučky tuto vloží na katastr nemovitostí a nabudou vlastnické právo k nemovitosti. Jestliže jsou vnučky nezletilé, musíte mít souhlas opatrovnického soudu. V takovém případě nebude nemovitost součástí pozůstalosti a nebude tedy nutné s ní počítat v rámci dědictví. Služebnost doživotního užívání můžete své přítelkyni zřídit na základě smlouvy i nyní a bude platit i po vaší smrti, ale musí tuto smlouvu vložit do katastru nemovitostí.
Odpovězeno: 12. listopadu 2016, 06:39 hod.

|