Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160515
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Dárce v IŘ je v exekuci, jak odvolat dar.
Text dotazu: Otec je v insolvenci, bylo mu schválené oddlužení ve formě splátkového kalendáře na základě dvou darovacích smluv. Nyní se zjistilo, že jeden dárce, který poskytoval tatínkovi určitý finanční obnos, tak se sám nachází v exekuci. Je možné na základě této skutečnosti s ním ukončit darovací smlouvu? minimální hranice 30% by byla dodržena. Jak by se mělo v tomto případě postupovat? Sepsat nějaký dopis a dodatek k darovací smlouvě a podat jej rovnou na soud, aby jej soud schválil?
Vloženo: 3. listopadu 2016, 15:22 hod.
Odpověď na dotaz: Dárce, který má exekuci, z podstaty, věci nesmí nakládat se svým majetkem. Pokud na straně dárce dojde k poklesu příjmů nebo nastane pro něj nečekaná finanční situace bylo by v rozporu s dobrými mravy po dárci plnění požadovat. Odstoupení od darovací smlouvy, tedy odvolání daru, konkrétně upravuje ustanovení § 2068 – §2075 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dar je možné odvolat pouze ze dvou zákonem jasně stanovených důvodů a to buď pro nouzi nebo pro nevděk. Dárce, odvolá dar z důvodu nouze doporučeným dopisem, který pošle vašemu otci. Vy následně toto odstoupení zašlete insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci na vědomí.
Odpovězeno: 6. listopadu 2016, 09:22 hod.

|