Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160527
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): jsme v insolvenci a chceme přistupitelem refinancovat hypotéku.
Text dotazu: Máme hypotéku, která je splácena přistupitelem. Banka svoji pohledávku sice přihlásila, ale v usnesení od soudu je psáno, že "pohledávka věřitele v plné výši byla zjištěna jako zajištěná, a nebude proto uspokojována plněním splátkového kalendáře". Nyní chceme tuto hypotéku refinancovat u jiné banky opět přes přistupitele.
Vloženo: 9. listopadu 2016, 12:45 hod.
Odpověď na dotaz: Podle § 412 odst. 1, písm. g) Insolvenčního zákona po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Refinancování hypotéky u jiné banky i prostřednictvím přistupitele znamená, že přistupitel je v pozici solidárního spoludlužníka, což znamená, že je povinen plnit s vámi společně a nerozdílně. Tímto úkonem se vystavíte riziku, že insolvenční soud oddlužení zruší a rozhodne o konkurzu. Banka může v průběhu řízení dát pokyn, jako zajištěný věřitel, k prodeji nemovitosti a s největší pravděpodobností to i banka učiní.
Odpovězeno: 12. listopadu 2016, 07:14 hod.

|