Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160548
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Výhružky za účelem zabránění rozvodu manželství
Text dotazu: Chci se s manželem rozvést, ale ten s tím nesouhlasí a hrozí mi, že v případě podání návrhu na rozvod mi vezme děti a už je nikdy neuvidím. Nedostanu také nic ze společného majetku a skončím na ulici.
Vloženo: 19. listopadu 2016, 16:12 hod.
Odpověď na dotaz: Výhružky se vůbec nezakládají na reálném základě. Návrh na rozvod si podejte, děti vám samozřejmě nevezme. V rámci rozvodu si totiž podáte návrh na svěření dětí do vaší péče, kde budete mít výrazně vyšší šanci děti do své péče získat. Výhružky si pokud možno zdokumentujte jako argument proti němu. Společný majetek nevyřešíte dohodou, vypořádá společné jmění manželů soud na návrh, nebo se po třech letech vypořádá ze zákona. Soud každému z manželů určí polovinu majetku, případně vyplacení druhého manžela polovinou hodnoty tohoto majetku, započítají se vnosy, společné i jednotlivé dluhy apod.
Odpovězeno: 25. listopadu 2016, 13:58 hod.

|