Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160570
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Právo užívání společného bytu po rozvodu manželství
Text dotazu: Žijeme s manželem a dětmi v nájemním bytě. V případě rozvodu už spolu nebudeme moci žít. Ani jeden však nechceme byt opustit. Jakým způsobem společné bydlení v nájemním bytě vypořádat v případě, kdy se nemůžeme na dalším užívání dohodnout?
Vloženo: 30. listopadu 2016, 18:37 hod.
Odpověď na dotaz: V řízení o vypořádání společného jmění manželů soud rozhodne (na návrh) o dalším užívání nájemního bytu po rozvodu manželství. Soud rozhoduje s ohledem na to, kdo se o získání tohoto bydliště více zasadil, tedy zda měl někdo z manželů nájemní právo už před manželstvím, dále soud věc posuzuje s ohledem na to, kdo bude mít v péči společné děti, nebo kdo do bytu případně investoval své finanční prostředky tedy s ohledem na všechny okolnosti kdo potřebuje byt více, a to i s ohledem na péči o děti.
Odpovězeno: 8. prosince 2016, 09:30 hod.

|