Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160582
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Dostala výpověď z bytu z důvodu nepořádku v bytě.
Text dotazu: Má matka, přestože platí a bydlí v nájmu 40 let, dostala výpověď z bytu z důvodu nepořádku v bytě. Chceme se domluvit s majitelem. Pokud nedojde k dohodě, jak se dá situace řešit?
Vloženo: 7. prosince 2016, 21:19 hod.
Odpověď na dotaz: Pronajímatel má možnost vypovědět nájem z důvodu hrubého porušení povinností nájemce, ale zřejmě nepořádek v bytě pod takové vymezení nespadá spíše nanejvýš drobné porušení nájemní smlouvy.
Matka má možnost se bránit u soudu žalobou na určení neoprávněné výpovědi, a to do dvou měsíců ode dne, kdy jí výpověď byla doručena. Výpověď musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o možnosti vznést proti ní námitky a bránit se u soudu shora uvedeným způsobem jinak je výpověď automaticky neplatná, vyčkat výsledku soudního řízení.
Odpovězeno: 20. prosince 2016, 10:16 hod.

|