Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160584
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Nemůžu zjistit původ pohledávky
Text dotazu: Vyhlášením konkurzu a prodejem domu a uspokojení věřitelů, kdy mě ještě nějaké peníze vrátili, takže jsem si myslel, že už jsem čistý. Pak přišla výzva k úhradě dluhu před provedením exekuce, kde oprávněným je společnost vykupující pohledávky. Dluh splácím soudnímu exekutorovi, ale když jsem volal do oprávněné společnosti a chtěl se dozvědět, kde dluh vnikl, nám oznámili, že tuto informaci nám sdělí teprve až bude celý dluh uhrazen. Máme nějakou možnost dopátrat se po původu dlužného plnění?
Vloženo: 9. prosince 2016, 07:48 hod.
Odpověď na dotaz: Máte právo nahlédnout do exekučního spisu, v němž se nachází exekuční titul, tedy rozhodnutí soudu o tom, že je dlužník povinen věřiteli zaplatit určenou částku. Součástí takového rozhodnutí i odůvodnění, z něhož je pak možné zjistit původ pohledávky. Exekutor má povinnost zaslat dlužníku spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce i kopii exekučního titulu.
Odpovězeno: 15. prosince 2016, 13:55 hod.

|