Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160591
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Rozvod následná insolvence a rozdělení sjm
Text dotazu: Bez rozdělení SJM jsme se rozvedli a za dva měsíce samostatně jsme podali návrh na IŘ, ex manželovi bylo povoleno oddlužení splátkovým kalendářem (ačkoli dluhy byly z podnikání a soud toto ani nezkoumal), já se do jeho řízení nepřihlásila. Já mám ve výlučném majetku byt nabytý před manželstvím, ale je na něm zástava zajištěného věřitele, podle notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, kde jsme závazek uznali tehdy ještě jako manželé, ale peníze si napůjčoval pouze manžel a já o tom ani nevěděla, ale už jsem podepsala. Pohledávku on i já jsme uvedli v seznamu závazků, ale věřitel podal pouze přihlášku ke mně. Mohu podat návrh na rozdělení SJM i nyní za účasti insolvenčního správce nebo sama? Máme společné pouze dluhy, on také i z podnikání. Mohu po ex manželovi požadovat polovinu z dluhu, i když jsem se nepřihlásila do jeho IŘ, resp. nebo to bude jeho nový dluh od data právní moci rozsudku o rozdělení SJM nebo tento dluh zanikne v rámci IŘ? Jen já sama zaplatím z prodeje mého výlučného vlastnictví naše společné dluhy a on nic.
Vloženo: 14. prosince 2016, 12:00 hod.
Odpověď na dotaz: Dluhy z podnikání, pokud bývalý manžel získal souhlas svých věřitelů či v rámci insolvenčního řízení neprojevili nesouhlas, je toto počínaní legitimní. Podepsáním uznání dluhu se tento dluh se stal i vaším dluhem. Měla jste se přihlásit do jeho insolvenčního řízení z pozice ručitele v zákonem stanovené lhůtě, kterou jste měla využít. Insolvenční správce zastupuje věřitele a to tak, aby byli uspokojeni v co největší míře.
Za splnění podmínek, které musí dlužník splnit v ins. řízení, bude na konci osvobozen od úhrady zbytků dluhů, tedy i vaší pohledávky.
Odpovězeno: 28. prosince 2016, 16:47 hod.

|