Internetová poradna » Rodina, Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160611
Sekce dotazů: Rodina, Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Jak zrušit anulovat sňatek
Text dotazu: Tatínek se tohoto roku v létě oženil o 20 let mladší ženou. V současné době je po operaci a potřebuje péči. Jeho manželka se od něho odstěhovala. Je možné nějak anulovat tento sňatek?
Vloženo: 30. prosince 2016, 18:02 hod.
Odpověď na dotaz: Dojde-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.
Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věci. Zřejmě není tedy možné domáhat se neplatnosti manželství, ale rozvod manželství.
Odpovězeno: 15. ledna 2017, 16:50 hod.

|