Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170005
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Fiktivní půjčky a insolvenční řízení
Text dotazu: Je možné zrušit probíhající oddlužení dlužníka, bylo -li oddlužení povoleno soudem na základě fiktivních smluv o finančních půjčkách mezi věřiteli a dlužníkem?
Vloženo: 4. ledna 2017, 08:31 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud je již oddlužení po schválení, tak podle § 418 odst. 3 IZ insolvenční soud v takovém případě schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. (ust. § 403 odst. 1 IZ a ust. § 418 odst. 3 IZ. Podle § 403 odst. 1 IZ má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku.
Odpovězeno: 15. ledna 2017, 17:06 hod.

|