Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170008
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuční příkaz zaslaný po úspěšném oddlužení
Text dotazu: Exekuční příkaz se odvolává na usnesení o nařízení exekuce z května 2013, ale na začátku května 2013 jsem podal insolvenční návrh, které mi bylo schváleno a po celém zaplacení 11/2016, řádně ukončil a soud vydal usnesení o osvobození od pohledávek i nepřihlášených. Exekutor se do insolvence nepřihlásil. Může tedy nyní po skončení mé insolvence nárokovat nepřihlášenou pohledávku. Jak postupovat, podat soudu nějaký návrh na zastavení exekuce?
Vloženo: 5. ledna 2017, 16:55 hod.
Odpověď na dotaz: Taková to pohledávka zanikla vůči vám poté, kdy insolvenční soud svým usnesení odpustil úhradu zbylých dluhů. Podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce, a to právě s ohledem na usnesení o osvobození od pohledávek a že po vás nelze takovou pohledávku exekučně vymáhat. Jestliže exekutor sám návrhu nevyhoví, musí spis předložit soudu, který o návrhu rozhodne. Proti rozhodnutí budete mít právo podat odvolání.
Odpovězeno: 16. ledna 2017, 08:15 hod.

|