Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170070
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Odstoupení z funkce jednatele
Text dotazu: chci odstoupit z pozice jednatele společnosti - společnost fakticky 14 let neexistuje (nepodává daňové přiznání,nemá účet atd.). Jsem jeden jednatel a společnost má jednoho společníka, kterého jsem již 20 let neviděl. Jak mám postupovat abych mohl z tohoto " bludného kruhu vystoupit " ? Nemohu být totiž pro tento zádrhel zapsán jako žadatel o zprostředkování zaměstnání.
Vloženo: 18. února 2017, 15:03 hod.
Odpověď na dotaz: Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
Odpovězeno: 25. února 2017, 15:18 hod.

|