Internetová poradna » Rodina, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170081
Sekce dotazů: Rodina, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): OSVČ a nárok na mateřský a rodičovský příspěvek
Text dotazu: Jako žena pracující na OSVČ mám nárok na mateřský a rodičovský příspěvek? Co k tomu musím naplnit?
A když jsem OSVČ jak dlouho musím pracovat, abych na něj měla nárok?
Vloženo: 25. února 2017, 15:31 hod.
Odpověď na dotaz: Na peněžitou pomoc v mateřství jako OSVČ budete mít nárok, pokud budete účastna na nemocenském pojištění a musí účast na pojištění trvat alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Dále musí účast na nemocenském pojištění OSVČ trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Pokud nebudete mít nárok na PPM, budete od porodu čerpat rodičovský příspěvek.
Odpovězeno: 5. března 2017, 10:31 hod.

|