Internetová poradna » Rodina, Exekuce, Insolvence, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150148
Sekce dotazů: Rodina, Exekuce, Insolvence, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Pomoc známému v exekuci
Text dotazu: Pomoc známému v exekuci
mám velice dobrého známého, který je v exekuci. Tento známý po mě chce abych mu písemně potvrdil, že některé z jeho vybavení v domácnosti jsou mým majetkem. Je to pro mě nebezpečné?
Vloženo: 9. března 2015, 14:16 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud jsou tyto věci skutečně vašim majetkem, žádné nebezpečí vám nehrozí, neboť byste svému známému, a to formou čestného prohlášení s vaším úředně ověřeným podpisem potvrdil skutečný stav věci. I přesto je může exekutor sepsat do soupisu, když pojme podezření, že čestné prohlášení může být účelové. Jiná situace by však nastala v případě, že byste do tohoto potvrzení zahrnul i věci, o kterých byste věděl, že patří povinnému (známému) a nikoli vám. Zde by mohlo, a to v závislosti na výši škody jít buď o přestupek nebo o trestný čin (přečin). Pro úplnost pouze uvádím, že věci, které nepodléhají zabavení, jsou upraveny v ust. § 321 - § 322 občanského soudního řádu. Samozřejmě tento postup bych jistě nedoporučoval. Může se stát cokoli nepředvídatelného a jistě z hora uvedeného není „schovávání“ majetku jiného v souladu se zákonem.
Odpovězeno: 12. března 2015, 09:49 hod.

|