Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170120
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Opatrovník otce a prodej rodinného domu
Text dotazu: Mám zájem o koupi RD, který vlastní dvě osoby, otec a syn. Otec je již 4. měsíc v komatu se špatnou prognózou a syn, který žádal o "zbavení svéprávnosti" a stal se soudním rozhodnutím poručníkem otce a prodej domu, dle slovního vyjádření soc. pracovnice, nemůže zrealizovat. Jen po smrti otce. Jak by bylo možné tuto záležitost vyřešit.
Vloženo: 22. března 2017, 13:03 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud jde o prodej podílu otce na nemovitosti, musel by syn jako opatrovník, požádat soud a to ještě před uskutečněním prodeje o schválení právního jednání za otce a soudu předložit i kupní smlouvu. Podmínkou by bylo schválení soudem a kupní cenu odpovídající podílu otce by nesměl syn použít jak by chtěl, popřípadě opět jen se souhlasem soudu nebo resp. peníze otce uložit zvlášť na účet ve prospěch otce.
Odpovězeno: 1. dubna 2017, 12:12 hod.

|