Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170122
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Odměňování IS v oddlužení
Text dotazu: Již 32 měsíců je přítel v insolvenci a má splaceno 76% dluhu. Rodiče mu chtějí zbylou částku dluhu doplatit formou daru. Jak to bude v tomto případě s odměnou insolvenčnímu správci? Zatím již zaplatil insolvenčnímu správci 39 x 1089,-. Když se na to ptal přímo svého insolv. správce, byl hodně nepříjemný a nechtěl se s ním o tom vůbec bavit.
Vloženo: 23. března 2017, 15:27 hod.
Odpověď na dotaz: IS náleží odměna za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.
Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce
a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku nejméně 45 000Kč,
b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,
c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.
Odpovězeno: 1. dubna 2017, 12:12 hod.

|