Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170123
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Bývalí nájemníci nebytových prostor dělají problémy
Text dotazu: Zdědila jsem hospodu a ještě v době otcova života hospodu pronajímal lidem, se kterými byly od začátku problémy a dlužili mu 240 000 za nájem. Jakmile otec zemřel, odvezli si věci. Klíče u sebe měli sedm měsíců, kdy měli příležitost si vše odvézt. Po skončení děd. řízení jsme již vyměnili zámky. Oni se nám tam ale ještě dvakrát vloupali. Teď po nás chtějí 2,6mil., které tam údajně investovali. Mají na ně nárok? Tyto peníze tam rozhodně neinvestovali.
Vloženo: 23. března 2017, 15:30 hod.
Odpověď na dotaz: Je nájemní smlouva řádně ukončena? Např. výpovědí nebo uplynutím doby, jestliže ne, nájem trvá a nájemci stále mají povinnost platit nájemné. Jestliže v nájemní smlouvě nebylo dohodnuto, ohledně případných investic do nemovitosti nájmu ze strany nájemců, má pronajímatel právo žádat, aby byla věc uvedena do původního stavu. Jinak by nájemci měli nárok na výši odpovídajícímu zhodnocení nemovitosti, pokud by skutečně prokázali, že došlo ke zhodnocení nemovitosti, že nechali provést určité práce a v jaké hodnotě a že za ně zaplatili a jakou sumu, a znaleckým posudkem by se muselo stanovit, zda a k jakému zhodnocení nemovitosti vůbec došlo. Jistě bych se spojil s advokátem a dlužné nájemné bych po nich vymáhal.
Odpovězeno: 1. dubna 2017, 12:13 hod.

|