Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170124
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Darování nemovitosti
Text dotazu: Jak by jsme měly postupovat, když mě chce dědeček darovat nemovitost? Děda už o tom dlouho mluvil a informoval o tom i ostatní příbuzné. Jak správně postupovat při vyřízení smlouvy a jiných věcí k tomu potřebných?
Vloženo: 24. března 2017, 07:50 hod.
Odpověď na dotaz: Darovací smlouvou, která musí být uzavřena v písemné, musí obsahovat zákonné náležitosti, kdo je dárce, kdo je obdarovaný a co se daruje (přesně), ve smlouvě lze sjednat služebnost dožití (doživotní právo užívání nemovitosti/vymezit v jakém rozsahu/), která je také zapsána do katastru nemovitostí jako omezení vlastnického práva k nemovitosti. Nebudete ani muset jako obdarovaný platit daň z příjmu (darování mezi příbuznými). Raději se obraťte na advokáta.
Odpovězeno: 1. dubna 2017, 12:13 hod.

|