Internetová poradna » Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170129
Sekce dotazů: Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Smlouva o důchodu daň dle obč. z
Text dotazu: Otec daroval své dceři a jejímu manželovi byt do SJM. Za to budou oba společně otci vyplácet důchod dle obč. zákoníku. Bude tento důchod u příjemce podléhat dani z příjmu?
Vloženo: 27. března 2017, 14:31 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže máte na mysli důchod ve smyslu § 2701 občanského zákona odst. (1) Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod). odst. (2) Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu. V takovém případě záleží na konstituci daného právního vztahu. Samotný "důchod" dle mého názoru osvobozený nebude, ačkoliv u něj platí § 2705 OZ. Pokud by byl však sjednán jako cena za převod předmětné nemovité věci, mohlo by se jednat o naplnění § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Informace jistě poskytne FÚ nebo daňový poradce.
Odpovězeno: 8. dubna 2017, 11:29 hod.

|