Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170134
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): majitel bytu nekomunikuje
Text dotazu: mám problém v podnájemním bytě ve smlouvě mám napsáno tří měsíční výpovědní lhůtu ale majitel semnou naprosto přestal komunikovat zakazuje mi dítě v bytě, teď mám novou nabídku na bydlení, a chtěla bych jí využít ale musela bych jí využít hned jak to mám udělat když majitel bytu semnou nekomunikuje?
Vloženo: 30. března 2017, 17:18 hod.
Odpověď na dotaz: Máte opravdu podnájemní smlouvu nebo nájemní, protože každá z nich se řídí jinými pravidly. Obraťte se na advokáta aby se vám podíval na smlouvu, může být nějaké ustanovení smlouvy neplatné, zřejmě i to, že byjte nemohla mít v pronájmu své dítě.Ukončit smlouvu lze výpovědí písemně a pošlete ji doporučeně s dodejkou na adresu pronajímatele uvedenou ve smlouvě. Výpovědní doba by měla být tří měsíční od první ho dne následujícího od doručení výpovědi. Platí ujednání, že do skončení smlouvy budete povinna platit nájemné, i kdybyste již byt neužívala. Jestliže máte podnájemní smlouvu budete muset zjistit ze své smlouvy jak vypovědět smlouvu.
Odpovězeno: 8. dubna 2017, 11:32 hod.

|