Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170135
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Osvobození od dluhů, přesto exekučně vymáhají dluh
Text dotazu: Rozhodnutím KS byla ukončena insolvence a bylo mi vydáno usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. Mezi dlužníky jsem uvedla i svůj dluh u zdravotní pojišťovny a tuto pojišťovnu jsem žádala o povolení splacení mého dluhu v rámci mé insolvence, ale ona se nepřihlásila včas a ani odvoláním později neuspěla. Nyní přesto, že bylo vydání soudní rozhodnutí o prominutí zbytků dluhu, uplatňuje tato pojišťovna exekučně svůj nárok na splacení jejich pohledávky, kterou jsem řádně uvedla ve svém insolvenčním návrhu.
Vloženo: 31. března 2017, 13:50 hod.
Odpověď na dotaz: Po osvobození od placení pohledávek podle ust. § 414 IZ, tak je třeba se exekučnímu řízení bránit s odkazem na ust. § 414 odst. 2 IZ, podle kterého se osvobození vztahuje i na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
Odpovězeno: 8. dubna 2017, 11:33 hod.

|