Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170141
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nová výše nájemného, nesouhlasím
Text dotazu: Pronajímatel jednostraně zvýšil nájemné bytu. Nájemné v jím určené výši z opatrnosti hradím, ale domnívám se, že na něj nemá právo. Mám ale strach z toho, že pokud mu co chce, nezaplatím, dá mi výpověď z nájmu bytu.
Vloženo: 4. dubna 2017, 08:50 hod.
Odpověď na dotaz: Nedohodnou-li se strany na dlužném nájemném, nelze nájem bytu vypovědět pro nezaplacení nájemného, nebo kdy se nájemce domáhá plnění z nájemní smlouvy a pronajímatel odmítá plnit s námitkou neplacení nájemného, má nájemce možnost uložit dlužné nájemné nebo jeho spornou část do notářské úschovy, ale musí o tom vyrozumět pronajímatele písemnou formou doporučeným dopisem s dodejkou.
Odpovězeno: 13. dubna 2017, 13:59 hod.

|