Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170144
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Mohu nabývat majetek po úspěšném ukončení insolvence?
Text dotazu: Skončila mi insolvence, mám vydáno pravomocně že jsem splnil podmínky oddlužení a je schváleno osvobození od placení zbylých pohledávek atd. Manželce vzali a prodali dům na zaplacení celé částky dluhu a nyní bydlíme v nájmu a naskytla se mi příležitost koupit byt za rozumnou cenu, mohu byt koupit nebo může soud i po skončení řízení toto znovu otevřít, byt mi opět prodat v dražbě a použít na mé nezaplacené dluhy které z mé strany nebyly zaplaceny na 100% ale pouze na 41%.
Vloženo: 6. dubna 2017, 14:26 hod.
Odpověď na dotaz: Podle schváleného způsobu oddlužení, vydal vám insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodil od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Toto osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. V důsledku tohoto musí být zastaveno i případná exekuční řízení, ale když tak neučiní exekutora sám, je třeba podat návrh na zastavení exekuce s odkazem na přiznané osvobození. Nemovitost si tedy samozřejmě pořídit můžete, ale manželka musí být také bez dluhů, jestliže oddlužením neprošla, i takových kde byla ona sama nebo vám jako ručitel. Nemovitost bude nyní nabyta do vašeho společného jmění manželů, bude možné takovou nemovitost postihnout exekucí v rámci případného exekučního řízení vedeného proti manželce k vymožení stávajících dluhů manželky třeba z titulu ručení za vaší půjčku. Nemovitost můžete nabýt i jen do vašeho výlučného vlastnictví. Jistě kontaktujte advokáta.
Odpovězeno: 13. dubna 2017, 14:02 hod.

|