Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170148
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Viník nechce zaplatit, jak získat náhradu škody?
Text dotazu: Mám v ruce rozhodnutí od MěÚ, v kterém se ukládá osobě za povinnost nahradit mi způsobenou škodu i pokutu a náklady spojené s projednáním přestupku, splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Náhradu škody ale dodnes nemám. Co pro to mám udělat a mám nějaká další práva, abych své peníze dostala zpět?
Vloženo: 10. dubna 2017, 17:37 hod.
Odpověď na dotaz: Rozhodnutí správního orgánu je exekučním titulem, podejte návrh na exekuci nebo osobu vyzvěte písemně doporučeně s dodejkou k úhradě dlužné částky ve lhůtě, která vám přijde přiměřená, a pokud se tak nestane, můžete podat návrh na nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce můžete podat i bez výzvy.
Odpovězeno: 13. dubna 2017, 14:00 hod.

|