Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170151
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Služby v nájemní smlouvě a fond oprav
Text dotazu: Jak je to s fondem oprav, který si pronajímatel zahrnul v nájemní smlouvě mezi služby spojené a užíváním bytu. Nájemné platíme zvlášť. Obdržíme od pronajímatele vyúčtování za fond oprav stejně jako za ostatní služby nebo nám musí zálohy do fondu oprav vrátit?
Vloženo: 12. dubna 2017, 13:56 hod.
Odpověď na dotaz: Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než nájemné, zálohy na náklady na plnění spojená s užíváním bytu (služby) a jistotu. Příspěvky na správu domu nebo příspěvky do fondu oprav nemůže požadovat, k opačnému ustanovení by se nepřihlíželo a mohli by jste se chovat, jako kdyby ve smlouvě nebylo. Pokud jste již příspěvky zaplatili, požadujte jejich vrácení. Případně můžete vaši pohledávku na vrácení příspěvků započíst proti pohledávce pronajímatele na zaplacení nájemného, záloh na náklady na služby nebo případného nedoplatku z jejich vyúčtování.
Odpovězeno: 23. dubna 2017, 16:48 hod.

|