Internetová poradna » Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170162
Sekce dotazů: Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Pronájem bytu a zdanitelný příjem i za poplatky?
Text dotazu: Zdědil jsem byt, který chci pronajímat. Za byt platím poplatky (úklid domu, fond oprav...) 3000,- a za nájem chci dostat 10.000,-. Jak to udělat, aby poplatky nebyly považovány za zdanitelný příjem? Tím, že to dotyčný bude platit poplatky přímo bytovému družstvu? nebo to může jít i přes můj účet?
Vloženo: 19. dubna 2017, 15:00 hod.
Odpověď na dotaz: Vyúčtovávané výdaje za poplatky se nepovažují za zdanitelný příjem, nebudete je tedy zahrnovat do zdaňovaných příjmů uváděných v daňovém přiznání. V tomto smyslu hovoří i pokyn D-22 vydaný Generálním finančním ředitelstvím, kde je v komentáři k § 9 zákona o daních z příjmů uvedeno:
"Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není součástí úhrady nájemného platba záloh nebo výdaje za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem (viz občanský zákoník). Zálohy na služby (např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje do zdanitelných příjmů a ani platby za tyto služby nezahrnuje do daňových výdajů."
Odpovězeno: 29. dubna 2017, 14:51 hod.

|