Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150154
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Dlužník mně neplatí dluhy
Text dotazu: Dlužník mně neplatí dluhy za prodej nemovitostí. Mám soudní rozhodnutí na zaplacení. Do věci se vložil i exekutor, ale bez výsledku. Policie neprokázala úmysl, že by nechtěl zaplatit. Vše se táhne 8 roků a stále dlužník nezaplatil. Prosím poraďte, už nevím kudy kam, nebo mám vzít zákon do svých rukou?
Vloženo: 10. března 2015, 18:39 hod.
Odpověď na dotaz: podal-li jste návrh na výkon rozhodnutí (exekuci), je hlavně na exekutorovi, aby svou činností přispěl k vymožení vaší pohledávky. Rozhodující bude, zda dlužník vlastní nějaký majetek nebo má nějaký příjem. Nejste-li s prací exekutora spokojen, doporučuji exekutora pověřeného vymožením vaší pohledávky navštívit a nahlédnout do spisu, abyste viděl, jak postupuje, zda činí nějaké nové kroky. Nebudete-li se svým exekutorem spokojen, můžete podat návrh na změnu exekutora, kdy označíte nového exekutora, kterému bude věc postoupena. Podmínkou je, aby s tím exekutor, který exekuci vede i exekutor, který má exekuci převzít souhlasil, ale počítejte s tím, že dosavadní exekutor vám předloží vyúčtování a bude po vás požadovat její úhradu. Pokud s tím některý z exekutorů nesouhlasí, rozhodne o změně exekutora exekuční soud. Jakýmkoli jiným neuváženým jednáním vůči dlužníkovi si však nepomůžete, naopak si přiděláte další problémy.
Odpovězeno: 13. března 2015, 17:11 hod.

|