Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170170
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Ukončení pracovního poměru a proplacení dovolené
Text dotazu: Při odchodu ze zaměstnání mě zaměstnavatel neproplatil dovolenou. Celekm 36 dní nevyčerpané dovolené (dřívější 11 dní, a letošní 25 dní) jsem v poslední výplatě nepocítil. U předchozího zaměstnavatele jsem ukončil pracovní poměr k 31.3.2017. Zaměstnavatel tvrdí, že za letošní dovolenou nemám nárok, jelikož jsem neodpracoval celých 12 kalendářních měsíců, že nemám nárok na loňskou nevyčerpanou dovolenou. Kolik dní dovolené mám tedy nárok k proplacení?
Vloženo: 28. dubna 2017, 10:29 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 222 odst. 2 zákoníku práce přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, přičemž náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku. Pouze pokud byste po skončení pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele bezprostředně uzavřel pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem a u předchozího zaměstnavatele byste stihl požádat o čerpání nevyčerpané dovolené, mohl by nový zaměstnavatel poskytnout nevyčerpanou dovolenou. Na tom by se však oba zaměstnavatelé museli dohodnout. Nárok na dovolenou za letošní rok máte v plné výši, pokud a) trval pracovní poměr vůči (nyní) předchozímu zaměstnavateli nepřetržitě déle než 12 kalendářních měsíců b) jste v letošním roce konal u zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů. Pokud by pracovní poměr vůči předchozímu zaměstnavateli netrval nepřetržitě 12 kalendářních měsíců, měl byste nárok na "poměrnou část dovolené za kalendářní rok", a to ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru.
Odpovězeno: 13. května 2017, 16:02 hod.

|