Internetová poradna » Výživné (alimenty), Exekuce, Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170173
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Exekuce, Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Jak má rodič postupovat k zajištění dlužného výživného v případě, že druhý rodič je v insolvenci?
Text dotazu: Jak má rodič postupovat k zajištění dlužného výživného v případě, že druhý rodič je v insolvenci?
Vloženo: 29. dubna 2017, 14:47 hod.
Odpověď na dotaz: Pohledávky z dlužného výživného se uplatňují písemně u insolvenčního správce a doložit svůj nárok rozhodnutím soudu o výživném, uvést výši dlužného výživného a období, za které dluh vznikl. Pokud není výživné hrazeno, lze se domáhat jeho úhrady žalobou.
Odpovězeno: 13. května 2017, 16:07 hod.

|