Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170174
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Rozsudek odeslaný na špatnou adresu, nevěděla jsem o tom…
Text dotazu: Měla jsem exekuci, ale exekuce byla pozastavena z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky. Nicméně po půl roce mi přišla do zaměstnání nová exekuce na to samé. Adresu mám nahlášenu na centrální evidenci obyvatel, dopisy si na poště vyzvedávám sama. Dopis mi prý byl zaslán, ale na poště prý dopisy se zeleným pruhem nenechávají na odnos. Zjistila jsem, že soud zasílal platební rozkaz na adresu, kterou mám v evidenci. Dozvěděla jsem se, ale že má soud povinnost do evidence nahlížet. Když jsem na soud volala tvrdili mi, že dopis zaslali na trvalé bydliště, jelikož jim jí nahlásila společnost. Jde mi o to, kdybych bývala dopis dostala, mohla jsem se k soudu dostavit a dlužnou částku zaplatit, ted dluh narostl o dalších 70 000. Je nějaká možnost, kde bych si mohla stěžovat, nebo se již s exekucí nedá nic dělat. Pokud by ještě nějaká možnost byla, měla bych dát návrh na zastavení exekuce?
Vloženo: 1. května 2017, 13:47 hod.
Odpověď na dotaz: Můžete napadnout pravomocný platební rozkaz žalobou pro zmatečnost, a to z důvodu, že Vám byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem (§ 229 odst 3 občanského soudního řádu). Proti platebnímu rozkazu jste totiž byla oprávněná podat odpor, a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Tím by se platební rozkaz zrušil a soud by musel nařídit k projednání žaloby jednání, při němž mohlo teoreticky dojít i k uzavření soudního smíru. Nesprávným postupem soudu bylo, že platební rozkaz nezaslal na adresu pro doručování, kterou se dle ust. § 46a písm. a) občanského soudního řádu rozumí u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel. Podejte zároveň návrh na zastavení exekuce a doložte kopií žaloby pro zmatečnost.
Odpovězeno: 13. května 2017, 16:10 hod.

|