Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170175
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce je zaplacena, ale na katastru je pořád exekuční příkaz na prodej nemovitosti
Text dotazu: Exekuce. Jako první přišel dopis o dobrovolném splnění, tedy zaplacení do 30dnů. Jistina tohoto dluhu cca 3.000,– byla přímo splacena věřiteli před dvěma měsíci, tedy před postoupením k exekuci, náklady na exekutora cca 4.000,–, ty jsme poslali hned druhý den od obdržení dobrovolného splnění. Týden na to přišel exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Samozřejmě máme záznam v katastru, ale s tím jsem počítala. Volali jsme exekutorovi a ten řekl, že vidí, že částky jsme uhradili. Myslím, že teď je povinnost exekutora zahájit ukončení exekuce a pak obeslat všechny, že je exekuce ukončena, je to tak?
Vloženo: 1. května 2017, 13:51 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže byla vymáhaná částka včetně jistiny, úroků a nákladů exekuce zcela zaplacena, již není možné, aby exekutor provedl exekuci prodejem movitých věcí, takový postup by byl nezákonný. Pokud byl dluh uhrazen přede dnem, v němž věřitel podal k exekutorovi návrh na nařízení exekuce, pak byl návrh na nařízení exekuce podán věřitelem neoprávněně a exekuce by z takového důvodu měla být zastavena a dlužník není povinen hradit náklady exekuce. Jestliže to takto bylo podejte návrh na zastavení exekuce z důvodu, že závazek byl věřiteli plně uhrazen před podáním návrhu na zahájení exekuce a doložte toto tvrzení výpisem z účtu. Náklady exekuce, které jste exekutorovi uhradili, musí pak být exekutorem vráceny.
Odpovězeno: 13. května 2017, 16:29 hod.

|