Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170176
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Převod nájmu po darování pozemku
Text dotazu: Dědeček na nás přepsal zemědělskou půdu, na kterou byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, která trvá 5 let. My jsme novou smlouvu o nájmu pozemků odmítli nepodepsat, jelikož je chceme užívat. Nynější nájemník nám tvrdí, že závazky přešly na nás a musíme počkat až doba uplyne. Je tomu opravdu tak? Musím jako nový majitel dodržet závazky po dědečkovi a čekat až celá doba uplyne?
Vloženo: 3. května 2017, 19:41 hod.
Odpověď na dotaz: Nájemní vztah trvá, pouze na straně pronajímatele jste vy. Půdu budete moci užívat teprve poté, co uplyne doba nájmu nebo bude nájemní smlouva jinak ukončena. Novou smlouvu nemusíte vůbec podepisovat.
Odpovězeno: 13. května 2017, 16:31 hod.

|